1 year ago

Sholooghi

Owj

1K

Cheshme Bidar

Owj

12 1K

HipHop Injast

Owj

9 1K

Bargashtam

Owj

6 1K

Siyah

Owj

11 1K

Cypher

Pishro (Ft Owj, Ava, & Ghadar)

7 1K

Shaki Nist

Owj Ft. T-dey

13 2K